over ons | adverteren | sitemap | contact

Eleos


Instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg


Deel deze pagina

Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of (ernstig) psychosociale problemen. De grondslag van Eleos is de Bijbel als Gods Woord en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften.

Voor wie?
Eleos behandelt en begeleidt mensen met een psychosociaal of een psychiatrisch probleem. Dit kunnen problemen zijn waarbij een steuntje in de rug, in de vorm van een paar gesprekken voldoende is, zoals het verwerken van rouw of het omgaan met een fobie. Het kan ook gaan om complexe problemen die diep ingrijpen in het leven van de zorgvrager (en zijn omgeving). Hierbij kunt u denken aan angststoornissen, depressie, schizofrenie, dwanggedachten, een stoornis in het autismespectrum, persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, een onverwerkte traumatische ervaring, enzovoort. Om behandeling of begeleiding te ontvangen van Eleos heeft de zorgvrager een verwijzing van een officiële verwijzer (o.a. de huisarts) nodig.

Werkwijze
Als u hulp nodig hebt kunt u op de website van Eleos onder de knop zorgaanbod een keuze maken uit de verschillende zorgsoorten. Daar wordt u wegwijs gemaakt hoe u zich kunt aanmelden. Op basis van een intakegesprek en eventuele onderzoeken wordt een zorgpad opgesteld. Uitgangspunten zijn de persoonlijke behoeften en mogelijkheden. Het doel van de zorg is om klachten of problemen weg te nemen, te verminderen of beter hanteerbaar te maken.

Veelzijdig zorgaanbod:
  • Ambulante behandeling voor jongeren (tot 18 jaar) en volwassenen
  • Klinische en dagklinische behandeling voor volwassenen
  • Beschermd wonen
  • Ambulante woonbegeleiding
  • Dienstverlening op maat

Ambulante behandeling jeugd (tot 18 jaar) en volwassenen
Bij ambulante behandeling zijn er twee verschillende vormen van hulp: basis-ggz (voor lichte tot matige klachten) en gespecialiseerde ggz (voor de matig tot zware problemen).
Voor de behandeling komt de zorgvrager op afspraak naar Eleos. De behandeling bestaat uit het voeren van therapeutische gesprekken, individueel of in een groep. Bij jonge kinderen is speltherapie belangrijk. Ook kunnen medicijnen worden voorgeschreven.

Dagklinische behandeling volwassenen
Dagklinische behandeling wordt gegeven wanneer ambulante behandeling tekortschiet, maar opname in een kliniek niet (meer) nodig is. Gedurende een aantal dagdelen per week komt de zorgvrager overdag naar de dagkliniek. De behandeling duurt maximaal een jaar en vindt meestal plaats in een groep.

Klinische behandeling volwassenen
Bij klinische behandeling wordt de zorgvrager vanwege de ernst van zijn klachten opgenomen in kliniek 'de fontein'. De kliniek biedt een veilige en vertrouwde therapeutische omgeving. Gesprekken vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling. Deze gesprekken vinden individueel plaats of in een groep. De zorgvragers volgen daarnaast ook diverse vormen van therapie (zoals bijv. creatieve therapie) en kunnen medicijnen voorgeschreven krijgen.

Beschermd wonen
Beschermd wonen houdt in dat zorgvragers in een woonvorm wonen. Ze krijgen persoonlijke begeleiding bij het aanleren of het in stand houden van praktische en sociale vaardigheden. Daarnaast krijgen ze steun in het omgaan met hun psychische problematiek. Bewoners verrichten daarbij zoveel mogelijk taken zelf waarbij de begeleiding zo nauw mogelijk aansluit op hun behoeften en mogelijkheden.

Ambulante woonbegeleiding
Wie zelfstandig thuis kan wonen, maar vanwege psychische problemen wel begeleiding nodig heeft, kan een beroep doen op de ambulante woonbegeleiding. De begeleider neemt geen taken over, maar ondersteunt de zorgvrager zodanig dat deze in staat blijft om zelfstandig te wonen.

Dienstverlening op maat
De afdeling Dienstverlening kan preventieve cursussen verzorgen of lezingen bieden. Kerken, scholen, bedrijven en instellingen kunnen Eleos benaderen voor een gepast aanbod. Veel van dit aanbod is niet gratis. Kijk voor meer informatie op www.eleos.nl/dienstverlening_op_maat.
Naam:
Eleos
Adres:
Printerweg 21,
3821 AP Amersfoort
Telefoon:
088-8920250
Email:
info@eleos.nl
Website:
www.eleos.nl
Overzicht van alle Vestigingen van Eleos:
www.eleos.nl/Vestigingen
Folders:
www.eleos.nl/FoldersIdentiteit
Eleos biedt deskundige hulpverlening vanuit een gereformeerde identiteit. De identiteit komt tot uitdrukking in het bespreken van geloofsvragen in relatie tot de problematiek, in de christelijke mensvisie van de hulpverleners en in allerlei aspecten die te maken hebben met een christelijke levensstijl. Eleos is het Bijbels Griekse woord voor barmhartigheid en ontferming. Barmhartigheid, deskundigheid, respect, verbondenheid en vitaliteit zijn de kernwaarden van Eleos.

Meer informatie?
Als u meer informatie wilt over wat er allemaal precies gebeurt na een aanmelding, of wanneer u vragen heeft over een ziektebeeld of een behandeling, dan kunt u bellen tijdens een spreekuur. Zie voor informatie over de tijden waarop u kunt bellen, en de telefoonnummers de pagina www.eleos.nl/spreekuren. Eleos heeft een speciaal e-mailadvies voor ambtsdragers en voor jongeren.

Voor meer algemene vragen kunt u mailen naar: info@eleos.nl of bellen naar: 088-892 02 50.
Uitgelicht
Servicepunt AutoMobiel
Servicepunt AutoMobiel
Voor inwoners zonder vervoer start in de gemeente Zaltbommel ‘Servicepunt AutoMobiel’. Deze vrijwillige vervoersdienst is dé oplossing om van A naar B te komen.
Lees verder ›
Jachthaven van Gent / Van Gent Watersport
Jachthaven van Gent / Van Gent Watersport
Een gastvrije, comfortabele thuishaven met 450 ligplaatsen, werkplaats en winkel. Voorzien van Eco-Label ‘de Blauwe Vlag’.
Lees verder ›
Paddestoelenrijk
Paddestoelenrijk
In Rossum vind je allerlei exotische zwammen zoals de Shii-take,  de harige Pom pom Blanc en de Pioppino.
Lees verder ›
Slot Loevestein
Slot Loevestein
Het verhaal van Hugo de Groot en de boekenkist kent iedereen, maar er is zoveel meer te beleven op Slot Loevestein!
Lees verder ›
De Potter Aggregaten
De Potter Aggregaten
Al jaren specialist in stroomaggregaten en andere technische apparatuur, tot ver over de landsgrenzen, maar ook in de Bommelerwaard.
Lees verder ›
Sloepenverhuur Bommelerwaard
Sloepenverhuur Bommelerwaard
Jachthaven de Maas. Verhuur van sloepen en zeilboten. Een vaarbewijs is niet nodig. U vaart er zó mee weg! Tevens jachtmakelaar in motorboten, taxaties, in- en verkoop. 
Lees verder ›

Uw advertentie hier?
naar de gids › hoe werkt het
Uw advertentie hier?
Van Uitert vacature
Uw advertentie hier?
adverteren
Uw advertentie hier?
Zakelijk leasen | Financial Lease
Uw advertentie hier?
smienk trapliften
Uw advertentie hier?
Handicare trapliften
Uw advertentie hier?
Toon desktop versie
Slot Loevestein Munnikenland Zaltbommel Stadskasteel Hurnse Kil Ammersoyen Aailand Zandmeren Overnachten
Binnenkort vindt u hier informatie over alle adverteer mogelijkheden